تغییر

امروز این پست را دیدم

بعدش با خودم گفتم چند بار تا امروز نخواسته‌ام حرف کسی را بشنوم به‌خاطر قسمتی از یک آهنگ یا فیلم که مورد علاقه ام بوده و به این که چه‌قدر شنیدن کلمات از دهان عزیزانم را از دست داده‌ام٬شاید واکنشم به اطرافیانم هنوز همان باشد...ولی میل به این که تغییر کنم از درون دارد مرا ویران می‌کند

کاش بشود که تغییر کنم

/ 2 نظر / 19 بازدید
شاهرخ سروری

زندگي ادامه داره حتي وقتي تو نباشي اگه آشنا بموني يا مثل غريبه ها شي حتي وقتي واژه عشق با خيانت هم نفس شه يااگه تموم دنيا واسه پرامون قفس شه زندگي ادامه داره به جلو قصه تكرار حتي وقتي نبض ساعت بخوابه رودست ديوار حتي وقتي شعله عشق تونگاهي بي رمق شه يااگه دفتر شادي روزي خالي ازورق شه زندگي ادامه داره خوب وبد سفيد ومشكي تا زمانيكه يه لبخند مي شكفه مي چكه اشكي كسي پله هاي اون روبه عقب برنمي گرده ولي مي تونه ببينه كه گذشته ها چه كرده زندگي ادامه داره با من و تو بي من وتو اين دو روززندگي رو بيا همراه دلم شو