حجاب

هوا گرم که می شود بیشتر حجاب اجباری آزارم میدهد،کمتر پسری را تابستانها در خیابان می توان با لباس آستین بلند مشاهده کرد، همه لباسهای روشن و خنک را انتخاب می کنند...دلم برای خودمان می سوزد،در تابستان درصد مشکی پوشها کمتر می شود اما باز هم به ندرت می توان دخترها را با لباس روشن دید.

برای من بیشتر از وجود زندانیانی که آزار می بینند حجاب اجباری آزار دهنده است (گفتم برای من ،نه خودشان!)چند نفر در زندان هستند؟ فکر می کنم کمتر از نصف جامعه باشند ولی حجاب اجباری گریبان گیر نیمی از جامعه است

/ 0 نظر / 11 بازدید