چگونه خود را توصیف می‌کنم؟

می‌خواهم در سایتی عضو شوم٬ باید قسمتی را پر کنم که در آن نوشته Describe youself زیر آن هم برای توضیح بیشتر گفته  ?How do you describe yourself من هم مدت زیادی است که زل زده‌ام به آن قسمت و مدام جمله‌ای می‌نویسم و بعد پاکش می‌کنم.

واقعا نمی‌دانم چه بنویسم. 

گفتم بنویسم تازه درسم تمام شده ولی من که درس تمام شده نیستم.

گفتم از خانواده ام و زندگی‌ای که تا کنون داشته ام بنویسم، ولی به نظرم این هم من نبودم.

حسابی گیج شدم. سوال خیلی سختی است برای من.

دلم می‌خواست می دادم این قسمت را یکی از دوستانم برایم پر کند.

/ 2 نظر / 19 بازدید
شاهرخ سروری

سلام مهربان همین هایی را که نوشتید (آخرین یادداشت) در پاسخ بنویسید بهترین پاسخ همین است : "واقعا نمی‌دانم چه بنویسم. گفتم بنویسم تازه درسم تمام شده ولی من که درس تمام شده نیستم. گفتم از خانواده ام و زندگی‌ای که تا کنون داشته ام بنویسم، ولی به نظرم این هم من نبودم. حسابی گیج شدم. سوال خیلی سختی است برای من."

لیلا

چه سوال سختی واقعا! :)