نوشتن

سلام

خیلی سخت است که بعد از مدتی طولانی بخواهید نوشتن را از سر بگیرید.سخت تر می‌شود اگر بخواهید عادت نوشتن خود را تغییر بدهید.

این اواخر در کلاسی شرکت کرده‌ بودم که مربوط به روزنامه نگاری و روشهای نوشتن مقاله و چیزهایی از این دست بود،استاد آن کلاس تاکید داشتند که به شدت از به کار بردن زبان محاوره در نوشتار بپرهیزید یکی از شاگردها به ایشان گفت که در این صورت احساس صمیمیت با مخاطب کم می‌شود و اضافه کرد این که نویسنده نتواند بدون استفاده از زبان محاوره با مخاطب صمیمی شود از بی‌عرضگی وی است.عادت من هم در نوشتن استفاده از زبان محاوره است،منظورم از زبان محاوره استفاده از رفتن به جای رفتند و میرن به جای می‌روند و... است،این متن تلاشی بود برای این که توانایی خود را در زمینه نوشتن این‌گونه بیازمایم 

باشد که رستگار گردم

/ 0 نظر / 15 بازدید