مرخصی

دلم چند روز مرخصی از دنیا می‌خواهد.

 

انگار هزار تا کار دارم وقتی می‌شمرمشان پنج شش تا بیشتر نیستند ولی وقت انجام دادن انگار تمام کارهای دنیا می‌شوند.

هیچ کدام هم هیچ وقت تمام نمی‌شوند.

دلم برای تمام کردن تنگ شده. یک کاری که یک جا شروع شود و یک جا تمام شود.

/ 0 نظر / 49 بازدید