قتل

_سلام    <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

2_امروز داشتنم به مسخره ترین چیز ممکن فکر می کردم می دونید به نظر من اعدام خیلی مسخرهاست این ادمایی که خیلی ادعای ما مومنیمشون میشه و فرت فرت از بخشندگی خدا حرف می زنن خودشون گویا بویی ازش نبردن این اولیش دومیش هم اینکه یه ذره فکر کردین اگه شما تو همون شرایط بزرگ می شدین چه قدر بدتر از اون عمل می کردید یا اگه من بیام بهتون هرچی از دهنم در اومد به شما بگم منو نمی کشید؟من که اگه یکی بهم سلام هم کنه می کشمش....

 

/ 0 نظر / 2 بازدید