امتحان

زمان امتحانات که نزدیک می شود...همان احساس نزدیک شدنش هم کافی است تا هزار و یک فعالیت متفرقه به ذهن آدم هجوم بیاورند و تا روز آخر امتحانات برای لحظه ای هم رهایش نکنند...اما با پایان یافتن امتحان ها انگار مغز آدم از هر فعالیتی که موجب سرگرمیش است پاک می شود...انگار سر جلسه آخرین امتحان می مانند

بله من تصمیم گرفته ام وبلاگم را به روز کنم...آخر می دانید زمان امتحانات است.

/ 0 نظر / 15 بازدید