اسم آدم ریحانه باشد و کسی به آدم بگوید ریحان...

/ 4 نظر / 18 بازدید
شاهرخ سروری

اگر به بن بست رسیدی صدایم کن من همچنان برای تو نفس می کشم عزیز

شاهرخ سروری

در رفتن به راه می رسم در ماندن به باد در باد می مانم می شکوفم اشک سایه آواز هایت را در من بگستران جهان تلخ است ...

ALONE

مگه چیه؟[سوال]