گل شبدر چه کم از لالهء قرمز دارد

در تهران هوا سرد که می‌شود آسمان شروع می‌کند به سفید شدن٬ رنگش سفید می‌شود انگار در سرما رنگش پریده باشد. بعضی وقت‌ها آنقدر دود زیاد می‌شود که چند هفته می‌گذرد و من نمی‌توانم از پنجرهء اتاقم کوه‌ها را ببینم و اگر یک روز هوا آنقدر تمیز باشد که کوه‌‌ها دیده شوند فکر می‌کنم منظرهء عجیبی پیش رویم است یا جای اتاقم عوض شده.

به خاطر آلودگی هوا دو روز تهران تعطیل شده. وحشتناک است٬ دو روز حبس در خانه.

امروز آسمان کمی آبی شده و ابرهای سفید را به خوبی می‌شود تشخیص داد. دوست داشتم خبرش را در خبرگزازی‌ها بخوانم.

/ 4 نظر / 19 بازدید
شاهرخ سروری

سلام بانو شاد و سلامت باشید باور کنید ده ها بار به من پیشنهاد شد که به تهران بیایم برای ما شهرستانی ها شاید جالب و جذاب باشد و البته پر سود از حیث مالی و شک ندارم اگر می آمد حالا .... بگذریم هر وقت که تصمیمم جدی می شد،اشکالی پیش می آمد و انتقالی بهم می خورد. گویا حکمتی در کار بوده چطور می توان وزش نسیم از جانب دریا را رها کرد و اسیر دود و ترافیک شد و ... بیایید بانو تهران را دود و ترافیک و سروصدا و آلودگی مریض کرده بیایید بانو

سلام بانو هوای نم نم باران شالی ست هزاران خاطره در این حوالی ست تو هر لحظه کنارم هستی و باز نمی دانم چرا جای تو خالی ست دلسروده های جدید "شهراد"در "خشم کانه" ی من

شاهرخ سروری

چقدر تشنه حرفهايي هستم که تو هرگز نزدي تلنگری بزنی، آوار می شوم.... شکستنی تر از آنم که محتاجِ سنگی باشم

شاهرخ سروری

جز آغوش تــــو هیچ خورشــــیدی از پس این زمســتان بر نمی آیــــد... يخ آغوش من با گرماي جنوب تو باز ميشود...