ش!

۱ـسلام

۲ـ فيلم نميبينن روزنامه نميخونن به هيچی جز درس فکر نميکنن با دوستاشون بيرون نميرن با معلما دعوا نميکنن معدلشون بيست ميشه بعد ميان پز ميدن!شششششششششششششششششششششششششششش12.gif

۳ـ مرده نشسته سر ميز مياد ظرفا رو وارسی ميکنه ببينه زنش خوب شسته يا نه!بعد در حالی که ظرفا دارن برق ميزن سرشو به علامت نارضايتی نشون ميده در همن لحظه مايع ظرفشويی برف مياد و زنه خوشحال ميشه!

خر!12.gif

۴ـتا بعد...

/ 7 نظر / 12 بازدید
ÅH|Ð/\

اول شدم...شماره ۳ باحال بود

pishimaloos

بابا فمینیست !!! شماره 4 باحال بود...

mohammad

۱)سلام ، بلاخاره اپیدی<چشمک>......۲)اين جور ادما برن خودشونو بکنن زيره خاک<چشمک>....۳)چيزی ندارم در موردش بگم....۴)چند ماهه ديگه دوباره ميای!!!!!!!!.....

رفا

؟؟!؟ در مورد اون قسمت ۱ که کلا موافقم. از کل بچه‌های اين فرمولی بدم مياد. قسمت دوم رو نفهميدم يعنی چی؟!

mb

ولی بعضی ها هستن که هم همه کا می کنن هم معدلشون خوب می شه (البته نه بیست ) پزم نمی دن

mb

خیلی ها هستن که همه کار میکنن هم معدلشون بالا میشه(البته نه بیست ) پزم نمبدن

مهدی

چه قشنگ يه موضويی رو تعريف ميکنيا ...! آدم فک ميکنه پيشش نشستيو داری ميگی ! / بهرحال خوش گذشت ... وبلاگ کوچيک ولی گرانبهايی داری / حتما بازم ميام / بای