آیدا

ااا

۱ـسلام چه طورين ؟

۲ـمن خوبم عشقم(ساعتم) هم خوبه همش خوابه بعد از اين مطلب پايينيه منم که هيچی نمی شه بهش بگم مب گين چی کار کنم؟

۳ـاين منظرهی پنجره ی اتاق من خيلی با حاله چراغای خونه ها روشنه و کوه ها هم سفيدن اسمونم سياهه من که خيلی حال می کنم باهاش...

۴ـاگه گفتين چيه...

   + آیدا ; ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/٩/۱٦
comment نظرات ()