آیدا

انشا

۱ـسلام

۲ـمعلم عربی ما گفته يه انشا بنويسيد با موضوع اگر می توانستم....معلم عربی ما معلم انشامون هم هست اخه معلم ففول اگه می خواستم به تو بگم اگر می توانستم که ديگه ادم نبودم اصلا ميی دونيد چيه من تو انشام می خوام بنويسم اگر می توانستم به تو می گفتم به خودم مربوطه باور کنيد جلو دفترم دلم می خواست گريه کنم...اه

۳ـبابا من ديگه کی هسته ام؟....

۴ـتا بعد.....

   + آیدا ; ٩:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۸/۱٢
comment نظرات ()