آیدا

مدرسه

۱ـسلام

۲ـميبينم که مدرسه ها باز بشده است ما هم به شدت درگير ميباشم من مطمئنم آخر امسال علاوه بر افسردگی که به خاطر رفتن به رياضی ميگيرم دچار ساييدگی پا ميشم!چون که کلاسمون طبقهء سومه آسانسور يا پله برقی هم نداره...يه چيز ديگه! مديرمون به نتيجه رسيده والدين ما وقت ندارن ما رو ببرن دکتر اومده يه درمانگاه زده برامون که خودمون بريم دکتر ديگه مزاحم کار اونا نشيمخيلی باحاله!

۳ـ امروز رفتم پيش مشاور تحصيليمون و ساعت برام حرف زده که سال اول و دوم و الکی نگذرون از وقتت استفاده کن و از اين اراجيف...باشد که بتوانيم!

۴ـتا بعد...

   + آیدا ; ٤:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/٧/٤
comment نظرات ()