آیدا

فيلم

۱ـسلام

۲ـامروز مزخرف ترين فيلم عمرم رو بعد از خيلی فيلمای مزخرف تر ديگه!چه جملهء پر از غلط دستوری ای!

تازه عذاب وجدان هم ولم نميکنه!ولم کن !

مينموديم!يعنی ميگفتيم!چه قدر فيلمه چرت بود از اول تا آخرش اين دختره ميگفت جرا پسرا بايد بيان خواستگاری دخترا !آخرش يهو منقلب شد فهميد که رسم درستيه خاک برسرت با عرض پوزش آخه تو که نميتونی عمل کنی حرف اضافه هم نزن!هی من هيچی نميگم!

۳ـديگه اينکه ديروز هم جشن تيرگان بود! در تير روز يا تيرداد روز از تيرماه خودم ميدونم پريروز بوده ولی الان تازه يکی دوساعته که پريروز چشن تيرگان بوده برای همين من مينويسم ديروز!مينموديم!توی اين جشن ملت روی هم آب ميريختن سيزدهم تير هم بوده ديگه!همين!افسوس!

۴ـتا بعد...

پ.ن:خدايم مرا ببخشايد!ديروز روز درگذشت مولانا بوده من يه بيت شعر بيشتر از مولانا بلد نميباشم

مدت شش ماه می راندند کام     تا به صحت آمد آن دختر تمام!

خسته نباشم!در ضمن ما داريم ميريم به مسافرت بپيونديم...زود هم نميايم!

 

 

   + آیدا ; ٢:٠٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٤/٤/۱٥
comment نظرات ()