آیدا

چهارشنبه سوريانه!

۱ـسلام

۲ـ مدرسمون تازه چهارشنبه سوريشو شروع کرده...يه ذره ديره نه؟

۳ـامتحانای ميان ترممون هم شروع شده گفتم بهتون که؟حالا من امروز جلوی ناظممون نشستم بعد ناظممون رفت با بقيه معلما وراجی کنه تلفنش زنگ زد همون موقع بعدش از اون دور ميگه آيدا.آيدا خودتی چه قدر هم زود خودمونی ميشه .گوشيو بر دار بعدشم نيششو تا ته حلقش باز ميکنه.ببند اون نيشتو هی هيچی نميگم پررو ميشه!.

۴ـفعلا!

   + آیدا ; ۳:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۱٢/۱٧
comment نظرات ()