آیدا

کفن!يا چه بی ربط!

1_سلام

2_آِیدا به تازگی بسیار عصبانی میباشد حوصله هیچ گونه شوخی رو هم ندارد آیدا دلیل این را نکشفیده...

3_هه هه هه آیدا میخواد لطف کنه و اجازه بده شما از غرغراش بهره ببرید از الان شروع میشه توجه داشته باشید که بهتون بر نخوره آیدا غرغر کنه دیگه دوست و دشمن نمیشناسه(خب نشناسه که چی؟)خب یه ذره صبر کنین حسش بیاد آهان اه اه اه چرا دکمه های کیبورد سیاهن رو اعصاب ادم را میرن اینم شد رنگ اه اه اه آدم میبینتش یاد کفن سیاه شده میفته اه اه اه حروف روش رو هم که با سفید نوشتن آدم یاد خود کفن میفته خروف فارسی رو هم که نداره ایشششششششششش پدر ادم در میاد تا دو کلمه بتایپه اه اه اه که چی دیوارا رو این رنگی میزنن همش رنگ ملایم ماله آیدا اینا که کرمه آدم میره تو خونه احساس میکنه میره تو کفن آهان امروز آیدا داشت میرفت مدرسه تو راه خیلی خلوت بود آیدا هم این روزا اعصابش خورده اخماش تو هم بود یهو معلم علومشون از جلوش رد شد یه چشم غره ای هم به آیدا رفت آیدا میخواست وسط خیابون غش کنه تقریبا هم این اتفاق افتاد اه اه اه که چی معلم علومه پیاده میره ایش ادم تو راه احساس نا امنی بهش دست میده نصف شبی!خب دیگه بستونه پررو میشین غرغرای آیدا ته میکشه...

4_خب دیگه چی؟خاله خوبن پسر خاله جونتون چی؟دختر عمتون شوهر کرد یا نه؟خدا شوهر خوبی بهش بده!

مگه شوهر خوبو خدا میده؟

5_چه قدر ...چی؟هان؟چه قدر چی؟چرا بقیشو نمیگین؟حرفتونو قورت دادین؟بگین بابا تعارف نداریم که اصلا نگو ایششششششششش

6_دارم حرص میخورم اخه چرا؟

7_درس خوندن اونقدرا هم وحشتناک نیستا ممممممممممم هرمیون بودنم سخت  نیست ارنی بودن هم سخت نیست مممممممممم منظورم اینه که خوش به حال هرمیون!

8_تا بعد...

 

   + آیدا ; ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۱۱/٢٦
comment نظرات ()